Tuesday, December 27, 2011

ಶಕ್ತಿಮಾನ್, ಇಂಡಿಯಾದ ಮೊದಲ ಸೂಪರ್ ಹೀರೊ


"ಹೇ ಕಿರಣ ನಿಂತ್ಕಳ, ತಿಂಡಿ ತಿಂದ್ಕ ಹೋಗಾ"..
"ಇಲ್ಲಾ ಅಮ್ಮ, ನಾ ಕಡೆಗ್ ಬಂದ್ ತಿಂತಿ, ಲೇಟ್ ಆಗ್ತು"..
ಎಂತ ಹೇಳದ್ರು ನಿಲ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಓಟ, ರವಿವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹತ್ತ ಗಂಟೆಗೆ, ಶಕ್ತಿಮಾನ್ ಸುರು ಆಗ್ತು ಟೀವಿಲಿ!

ಆಗ ನಮ್ ಮನಿಲಿ ಟೀವಿ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಬಾಡಿಗೆಗಿದ್ದ ಮನೆಯವ್ರತ್ರ ಹೋಗಿ ಟೀವಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದಿ ನಾ.
"ವಿಷ್ಣುಅಣ್ಣ, ಟೀವಿ ಹಾಕ್ಕೊಡ, ಶಕ್ತಿಮಾನ್ ಸುರುವಾಗ್ತು" ಒಂಚೂರೂ ನಾಚ್ಕೆ ಇಲ್ದೆ ಕೆಳ್ತಿದ್ದಿ. ನಾ ಆಗ ೫ ನೇ ಕ್ಲಾಸು.
ಅವ್ರಿಗಂತೂ ನಾ ಅಂದ್ರೆ ಪಂಚಪ್ರಾಣ. ಒಂದ್ಚೂರು ಬೇಜಾರಿಲ್ದೆ ಟೀವಿ ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಅವ್ರ ಮನೆಯವು ಎಂತ ನೋಡುಲು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ನಾನು, ನನ್ನ ಶಕ್ತಿಮಾನ್ ಸೀರಿಯಲ್ಲು ಮುಗು ತಂಕನೂ. ಒಂದ್ಸಲ ಶಕ್ತಿಮಾನ್ ಸುರು ಆಯ್ತೋ, ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಕಂಡಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೊಪುದು. ಕೊನಿಗ್ ಅಮ್ಮ ಬಂದು ಎಬ್ಬಿಸ್ಕ ಹೋಗವು, ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನು ಹೇಳಿ, ಅಲ್ಲಿ ತಂಕ ಎಳ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ದೂರ್ದರ್ಶನ್ ಬಿಟ್ಟು.
ನೆನಪಿದ್ದಾ ಆ ದಿವಸ? ನಂಗಂತೂ ಇನ್ನೂ ಹಸಿ ಹಸಿ ನೆಂಪು. ಗಂಗಾಧರ್ ವಿದ್ಯಾಧರ್ ಮಾಯಾಧರ್ ಓಂಕಾರ್ ನಾಥ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ, ಗೀತಾ ವಿಶ್ವಾಸ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೆಕಾಲ್, ಕಿಲ್ವಿಶ್ ಎಲ್ಲರ ನೆಂಪು ಇದ್ದು. "ದೇವಿಜಿ.. ದೇವಿಜಿ" ಹೇಳಿಕ್ಯತ್ತ ಗೀತಾ ವಿಶ್ವಾಸ್ ನ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಓಡಾಡ್ಕ್ಯತ್ತಿ ಅವಳ್ತ್ರೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದ ಮುಂಬು ಹಲ್ಲಿನ್ ಚಷ್ಮಿಶ್ ಗಂಗಾಧರ್. ಅವನ್ ವಿಚಿತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಗಂಗಾಧರ ಗರಗರ ತಿರ್ಗಿ ಶಕ್ತಿಮಾನ್ ಆಗ್ತಿದ್ದ. ನಾ ಮನೆಗ್ ಬಂದ್ಕಂಡಿ ಅವನ್ ತರನೇ ತಿರ್ಗ್ತಿದ್ದಿ, ನಾನು ಶಕ್ತಿಮಾನ್ ಆಗ್ತ್ನ ಹೇಳಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುಲೆ, ತಲೆ ತಿರ್ಗ್ತಿತ್ತು ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆಂತೂ ಆಗ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲೆ. ಅಪ್ಪಯ್ಯನತ್ರೆ ಕೆಳುದು, ಅದು ಹೆಂಗೆ ಅವ ತಿರ್ಗಿ ತಿರ್ಗಿ ಶಕ್ತಿಮಾನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೇಳಿ. ಅಪ್ಪಯ್ಯ "ಅದೆಲ್ಲ ಟಿವಿಲಿ ತೋರ್ಸುದು, ಹಂಗೆಲ್ಲ ನಿಜಕ್ಕೂ ಆಗ್ತಿಲ್ಲೆ" ಹೇಳಿ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡುದು.
೧೯೯೭ ನೆ ಇಸ್ವಿಲೆ ಎಂತ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಅಲ್ದಾ ಅದು. ದಿನಕರ್ ಜಾನಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಬೇರೆ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಮಂಶನಂಗೆ ಇದ್ದ ಗಂಗಾಧರ್ ಜನ್ರಿಗೆ ತೊಂದ್ರೆ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಶಕ್ತಿಮಾನ್ ಆಗಿ ಬದಲಾಗ್ತಿದ್ದ. ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ದಿದ್ದಂಗೆ ಜನರ ಮದ್ಯನೇ ಇದ್ದ್ಕಂಡು ಅವ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ.

ಟೈಟಲ್ ಸಾಂಗ್ ನೆನಪಿದ್ದ ಯಾರಿಗದ್ರು? ಯಂಗ್ ನೆನಪಿದ್ದು,

ಶಕ್ತಿಮಾನ್ ಶಕ್ತಿಮಾನ್ ಶಕ್ತಿಮಾನ್,
ಅಧ್ಭುತ್ ಅಸಂಭವ್ ಅನಾಹತ್ ಕಿ, ಪರಿ ಭಾಷಾ ಹೈ,
ಯೇ ಮಿಟ್ತಿ ಮಾನವತಾ ಕಿ ಇಕ್ ಆಶಾ ಹೈ|
ಯೇ ದಿವ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಯಾನ್, ವರದಾನ ಹೈ,
ಯೇ ಅವತಾರ್ ನಹೀ ಹೈ, ಯೇ ಇನ್ಸಾನ ಹೈ|

ಶಕ್ತಿಮಾನ್ ಶಕ್ತಿಮಾನ್ ಶಕ್ತಿಮಾನ್,
ತೆರೆ ಹಾತ್ ಜೋ ಶಕ್ತಿ ಹೈ,
ದುನಿಯಾ ಬದಲ್ ಸಕ್ತಿ ಹೈ,
ಫೂಲೋಮೇ ಧಲ್ ಸಕ್ತಿ ಹೈ,
ಶೋಲೋ ಸೆ ಜಲ್ ಸಕ್ತಿ ಹೈ|
ಹೋತಾ ಹೈ ಜಬ್ ಆದಮಿಸೆ ಅಪನಾ ಗ್ಯಾನ್, ಕೆಹೆನಾಯ ವೋ, ಶಕ್ತಿಮಾನ್|
ಶಕ್ತಿಮಾನ್ ಶಕ್ತಿಮಾನ್ ಶಕ್ತಿಮಾನ್|

ಒಳ್ಳೆ ಮಸ್ತ್ ಅಲ್ದಾ......
ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತಗಂಡ್ರೆ, ಶಕ್ತಿಮಾನ್ ನಿಜಕ್ಕೂ ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಸುಪರ್ ಹಿರೋನೆಯ. ತನ್ನ ೭ ಜನ ಗುರುಗಳಿಂದ ಶಕ್ತಿ ತಗತ್ತ, ಆ ಸಪ್ತ ಋಷಿಗಳು ಶಕ್ತಿಮಾನ್ ಗೆ, ಯೋಗಿಕ್ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟು ಭೂಮಿನ ಕಾಪಾಡು ಹೇಳಿ ಹರಸಿ ಕಳಿಸಿ ಕೊಡ್ತೋ. ಸೂರ್ಯವಂಶದ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಆಗಿ ಜನ್ಮ ತಳ್ಕಂಡಿ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿನ ನಾಶ ಮಾಡುಲೆ ಭೂಮಿಗೆ ಬತ್ತ ಶಕ್ತಿಮಾನ್. ಅವಂಗೆ ಆ ಸಪ್ತ ಋಷಿಗಳು ಸೇರ್ಕಂಡಿ ಟ್ರೇನಿಂಗ ಕೊಡ್ತೋ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕುಂಡಲಿನಿ ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೋ, ಏಳು ಕುಂಡಲಿನಿ ಚಕ್ರಗಳನ್ನ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡಕಂಡಿ ಅದ್ರಿಂದ ಸೂಪರ್ ನೆಚುರಲ್ ಪವರ್ ತಗತ್ತ ಅವ. ಯಜ್ಞ ಯಾಗನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ, ಪಂಚಭೂತಗಳಿಂದ ಅವ್ನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟು ಅವಂಗೆ ಮರಣವೇ ಇಲ್ದಂಗೆ ಮಾಡಿ, ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳ ವಿರುದ್ದ ಶಕ್ತಿಮಾನ್ ಆಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುಲೆ ಸಜ್ಜು ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತ.
ಶಕ್ತಿಮಾನ್ ನ ದೊಡ್ಡ ಶತ್ರು ಅಂಧೇರಿಕೆ ರಾಜಾ ಕಿಲ್ವಿಶ್. ಆ ಕಿಲ್ವಿಶ್ ಜತಿಗೆ ಇಪ್ಪವೆಲ್ಲ ಅವನ್ನ ನೋಡುಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಅವರದ್ದು ಒಂದು ಸಿಂಬಾಲ್ ಇದ್ದಲ ಎರಡೂ ಕೈ ನ
ಕತ್ತಿನತ್ರ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ಹಿಡ್ಕಂಡಿ, "ಅಂಧೇರ ಖಾಯಂ ರಹೇ" ಅಂತಾ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೋ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಿಲ್ವಿಶ್ ತಾನೂ ಕೈ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ಹಿಡ್ಕಂಡಿ "ಅಂಧೇರ ಖಾಯಂ ರಹೇಗಾ" ಅಂತಾ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊಡ್ತಿದ್ದ. ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದತರ ಮನಸಲ್ಲಿ ಹೆದ್ರಿಕೆ, ಮೋಜು, ಕುತೂಹಲ ಎಲ್ಲಾ ತರ್ತಿತ್ತು. ಶಕ್ತಿಮಾನ್ ಗೆ ಕಿಲ್ವಿಶ್ ನ ಒಂದೇ ಸಮ್ನೆ ಸಾಯ್ಸುಲೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲೆ. ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿ ನಾಶ ಆದವಿನ ಕಿಲ್ವಿಶ್ ಸಾಯ್ತಿಲ್ಲೇ ಹೇಳಿ ಅವ್ನ ಮಹಾಗುರು ಹೇಳಿರ್ತ. ಅದಿಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ರಾಕ್ಷಸ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕ್ಯತ್ತ, ಡಾಕ್ಟರ ಜೆಕಾಲ್ ನಂತ ಕೆಟ್ಟವರನ್ನೆಲ್ಲ ಹಿಡದು ಬಡದು, ಕೊನಿಗ್ ಟೈಮ್ ಮಷಿನ್ ಬಳಸ್ಕಂಡಿ ಕಿಲ್ವಿಶ್ ನ ಸಾಯಿಸ್ತ ಶಕ್ತಿಮಾನ್.
ಪ್ರತೀಸಲ ಶಕ್ತಿಮಾನ್ ಮುಗುದ್ ಕುಡ್ಲೆ ನಂಗೆ ಬೇಜಾರ್ ಆಪುದು, ಛೆ ಮುಗಧೋತಲೆ ಹೇಳಿ. ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ್ ವಾರ ತಂಕ ಕಾಯವಲೇ. ನಾ ಶಕ್ತಿಮಾನ್ ದು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್, ಪೋಟೋ ಎಲ್ಲಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿ. ಯಾರಿಗೂ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ, ಯಾರು ಮುಟ್ಟುಲೂ ಆಗಾ.
ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡದಿ ದೊಡ್ಡವು ನೋಡ್ತಿದ್ದ ಶಕ್ತಿಮಾನ್ ಸೀರಿಯಲ್ಲು. ಸುಮಾರು ೧೫ ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆಯ ಇಂತಾ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ಕಂಡಿ ಜನರ ಮನ್ಸು ಗೆಲ್ಲುದು ಅಷ್ಟೊಂದ್ ಸುಲಭ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಈಗಿನ್ ತರ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕೂಡ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅವತ್ತು, ಎಂತ ಮಾಡವಾದ್ರೂ ತುಂಬಾ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಹ, ಜತಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಟೆಕ್ನಿಶಿಯನ್ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಕಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲೆ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮನಿಶ್ರೆ ಆಗವು ಮತ್ತೆ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡುಲೆ.
ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ವೀಟ್ ಮೆಮೊರಿ ಈಗಿನ ಜನಕ್ಕೆ ಬಹುಶ ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲೆ. ಈಗೆಲ್ಲ ಸಾವ್ರ ಚಾನೆಲ್ಸು ಟಿವಿಲಿ, ಯಾವ್ದು ನೋಡವು ಹೇಳೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋಗ್ತು. ಅದೂ ಅಲ್ದೆ ಭಾರತೀಯ ಚಾನೆಲ್ ಮೇಲೆ ಪರಕೀಯರ ಚಾನೆಲ್ ಗಳ ಆಕ್ರಮಣ. ಈಗಿನ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಟೂನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್, ಪೋಗೋ ಮತ್ತೂ ಎಂತೆಂತದೋ ಚಾನೆಲ್ಸು ಬಂದಿದ್ದು. ಈಗೆಲ್ಲ ಮೊದ್ಲಿನ್ ತರ ಕಷ್ಟಪಡು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲೆ, ಕಾರ್ಟೂನ್ ಮಾಡುಲೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಳಸ್ಕತ್ತೋ, ಎಲ್ಲಾ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಯುಗ. ಹೆಚ್ಗೆ ಖರ್ಚೂ ಇಲ್ಲೆ ಮತ್ತೆ.
ಆಗ್ಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ತುಂಬಾ ಮುಂದುವರ್ದಿದ್ದು ಮಕ್ಕ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಹೊಸಾ ಹೊಸಾ ತರ ಎಂಟ್ರ್ಟೆನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡುಲೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದು. ಹೌದು ಇದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಆಗ್ತು, ಆದ್ರುವೆ, ಮಿತದಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಕಂಡ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ವಿಕಾಸಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತು.
ಸಾಕು, ನಾ ಕೊರ್ದದ್ದು, ಜಾಸ್ತಿ ತಲೆ ತಿನ್ತಿಲ್ಲೆ. ಕೊನಿಗ್ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳವಾದ್ರೆ, ಈಗಿನ್ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಎಂತಾ ಎಂಟ್ರ್ಟೆನ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದ್ರುವೆ "ಕದ್ದ ತಿಂದ ಮಾಯಣಣ್ ರುಚಿನೇ ಬೇರೆ ಬಿಡಿ".

1 comment:

  1. ನಿಜ, ಈತ ಭಾರತದ ಮಕ್ಕಳ ಸೂಪರ್ ಹೀರೋ. ನಾನಂತೂ ಇದನ್ನು ನೋಡಲು ಎಷ್ಟು ತವಕಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ !

    ReplyDelete